Analýza firemní kultury ROP SZ

Posouzení firemní kultury ÚRR SZ.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Posouzení firemní kultury ÚRR SZ, zjistit silné a slabé stránky se zaměřením na 3 oblasti: vedení a řízení organizace, komunikace a spolupráce, motivace a stimulace pracovníků.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena