Analýza implementace křížového financování v OP ŽP 2007–2013

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Byla provedena analýza implementace legislativních i nelegislativních předpisů, vztahujících se k aplikaci křížového financování v řízené dokumentaci a pracovních postupech Operačního programu Životní prostředí. V rámci analýzy byly zpracovatelem indikovány jednotlivé závěry a návrhy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena