Analýza indikátorové soustavy IOP a OP LZZ v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako zprostředkujícího subjektu a návrhy na její zlepšení

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem projektu bylo provést komplexní a důkladnou analýzu indikátorové soustavy v těch prioritních osách, oblastech intervence a oblastech podpory1 IOP a OP LZZ, kde Odbor strukturálních fondů MV působí v roli zprostředkujícího subjektu a navrhnout optimalizaci této indikátorové soustavy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena