Analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem bylo  zanalyzovat stávající komunikační plán na období 2007–2013 a roční komunikační plán pro rok 2009, navrhnout úpravy a rozšíření komunikačního mixu a navrhnout operativní roční komunikační plán pro rok 2010.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena