Analýza možnosti pro dočerpání finančních prostředků

Analýza možných variant využití volných finančních prostředků ROP Severovýchod.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem tohoto projektu je zhodnocení možných variant využití volných finančních prostředků ROP Severovýchod (zbývající alokace, vratky) spolu s posouzením vhodnosti těchto návrhů. V rámci projektu bude také ověřena absorpční kapacita a připravenost projektů v jednotlivých oblastech, které byly navrženy k využití finančních prostředků. Tyto návrhy budou porovnány s evaluací Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena