Analýza plnění monitorovacích indikátorů ROP SM

Analýza stávajícího stavu v plnění monitorovacích indikátorů ROP SM.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo provést zhodnocení stávajícího stavu v plnění monitorovacích indikátorů a relevantní výpočet nových cílových hodnot u jednoho dlouhodobě neplněného monitorovacího indikátoru (brownfields) a dvanácti přeplňovaných indikátoru (nad 200%). Analýza sloužila jako podklad pro zpracování žádosti o změnu č. 2 ROP SM do Evropské komise.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena