Analýza pokroku realizace ROP SČ (2013)

Hlavním cílem analýzy bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ k 30. 6. 2013 a identifikovat případné problematické oblasti.

Operační program ROP Střední Čechy
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci a plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz: Analýza 1 se týkala statistického vyhodnocení předpokládaného finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů, které byly k sledovaným datům již buď ukončeny nebo v realizaci, anebo alespoň schváleny VRR k financování. Analýza 2 – zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ. Analýza 3 – na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena