Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů

Cílem Projektu bylo získat informace o fungování komunitárních programů, definovaných v Dohodě o partnerství jako komplementární k operačním programům v období 2014–2020.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2016
Programové období 2014–2020
Cílem projektu bylo:
  • zpracovat základní popis vybraných komunitárních programů
  • zhodnotit úspěšnost českých žadatelů.

Na základě úvodní analýzy bylo cílem dále:
  • identifikovat problematické oblasti, které brání vyššímu využití prostředků poskytovaných komunitárními programy v ČR, zejména na úrovni Národních kontaktních míst (subjekty zodpovědné za podporu žadatelů v ČR),
  • zmapovat spolupráci NKM komunitárních programů s orgány ESIF a dalšími národními programy
  • navrhnout opatření, která přispějí ke zvýšení úspěšnosti českých žadatelů a zvýšení zájmu o komunitární programy mezi potenciálními žadateli.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena