Analýza územních obvodů s rozšířenou působností ve vztahu k hodnocení vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti Střední Morava v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí č. 58 /2015

Cílem analýzy bylo pro výzvu č. 58/2014 vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cíl byl stejný jako u analýzy k výzvě č. 56/2014. Výzva č. 58/2015 byla směrována na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a 2.3.1 Fyzická revitalizace území. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena