Analýza územních obvodů s rozšířenou působností ve vztahu k hodnocení vyváženého rozvoje území regionu soudržnosti Střední Morava v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí č. 56 /2014

Cílem analýzy bylo pro výzvu č. 56/2014 vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy této analýzy bylo vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů, tj. výši dotace na jednoho obyvatele ORP z ROP Střední Morava. Výzva č. 56/2014 byla směrována na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy. Na základě výsledků analýzy byla výpočtem stanovena rovnoměrná pásma pro přidělování bodů (0-8 bodů) dle Kritérií pro výběr projektů (dílčí kritérium 3), když projekty by měly být realizovány zejména na území obcí s rozšířenou působností s velmi nízkou, případně nulovou koncentrací podpořených projektů. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena