Analýza územních obvodů s rozšířenou působnotí ROP SM v rámci výzvy č. 49/2013

Cílem analýzy bylo pro výzvu č. 49/2013 vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo pro výzvu č. 49/2013 vyhodnotit obce s rozšířenou působností (ORP) dle koncentrace podpořených projektů, tj. výši dotace na jednoho obyvatele ORP z ROP Střední Morava. Na základě výsledků analýzy byla výpočtem stanovena rovnoměrná pásma pro přidělování bodů (0-8 bodů) dle Kritérií pro výběr projektů (dílčí kritérium 3), když projekty by měly být realizovány zejména na území obcí s rozšířenou působností s velmi nízkou, případně nulovou koncentrací podpořených projektů. Kritéria pro výběr projektů (verze 1.1) byla schválena Monitorovacím výborem ROP SM dne 6. 2. 2013.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena