Analýza využití jednotkových nákladů při implementaci OP v ČR – systematizace práce s daty pro evaluaci

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Možnosti stanovení a využití jednotných jednotkových nákladů při hodnocení infrastrukturních projektů, případně dalších aktivit, ve vztahu k následnému vytvoření případné „Národní databáze jednotkových nákladů typických veřejných intervencí“

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena