Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Analýza hledá důvody pro neuspokojivý stav čerpání a predikce pravidla n+3.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena