Databáze strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS)

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2012
Cílem je dodání databázového systému strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na kohezní politiky, dále vytvoření funkčního systému na úrovni aktualizace a vytváření strategických dokumentů, provazování apod.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena