Doba trvání proplácení žádostí o platbu vybraných OP v Česku

Analýza se zaměřuje na délku proplácení ŽoP příjemcům dotací Operačních programů v Česku od počátku současného programového období (2014, resp. nejčastěji až od roku 2016, kdy byly reálně proplaceny první platby většiny OP) do konce roku 2018. Pokouší se pomocí popisné statistiky odpovědět na otázku: „Jak dlouho nám trvá proplatit příjemci peníze.“ Zároveň navazuje na dřívější analýzy MMR-NOK inspirované metodikou Vanguard.
 

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Programové období 2014–2020

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena