Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2012
Zpracování a vyhodnocení doposud získaných informací od příjemců a řídicích orgánů do souhrnného a přehledného materiálu, definování základních pilířů „zjednodušení“, které má smysl aplikovat a které budou dále rozvíjeny a zapracovány do postupů v programovém období 2014+.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena