Doporučení změn vedoucích k usnadnění přístupu k bankovním úvěrům a jiným finančním produktům určených na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Analýza na základě identifikace klíčových důvodů, které snižují ochotu a schopnost bank na financování a dofinancování EU projektů a navržení mechanismu, který omezí rizika pro poskytování úvěrů. Součástí analýzy bude i zhodnocení postupů a zkušeností žadatelů realizujících projekty s přístupem bank k získání potřebných zdrojů. Bude provedena i dopadová analýza navrhovaných doporučení v kontextu „best practice“ technik standardně aplikovaných v oblasti financování a dofinancování EU projektů a zhodnoceny synergie navrhovaných doporučení s relevantními legislativními i nelegislativními opatřeními na úrovni Evropské unie.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena