Dotazníkové šetření: Informovanost o EU fondech 2013

Projekt je zaměřen na celorepublikové terénní šetření informovanosti české veřejnosti o evropských fondech. Celkový počet respondentů je 1800. V tabulkové příloze jsou k dispozici také výsledky za jednotlivé regiony soudržnosti. Celkový počet respondentů byl v jednotlivých regionech soudržnosti rovnoměrně rozdělen podle počtu obyvatel. Sběr dat proběhl v říjnu 2013.

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2013

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena