Evaluace a optimalizace nastavení systému hodnocení projektů operačních programů v programovém období 2007–2013

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Cílem projektu je na základě komplexní analýzy hodnotícího procesu výběru projektů operačních programů v rámcovém období 2007–2013 identifikovat klíčové problémy, které se vyskytují v procesu hodnocení projektů, a navrhnout opatření k jejich odstranění či zmírnění. 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena