Evaluace administrativní kapacity

Operační program Operační program Technická pomoc
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Předmětem evaluace zaměřit se na jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů v rámci OPTP a jejich vyhodnocení. Zhodnoceno také bude vzdělávání těchto pracovníků a to jak z hlediska jejich odborných potřeb, tak z hlediska osobnostního rozvoje.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena