Evaluace analýz nákladů a přínosů způsob výběru přínosů a nákladů projektů a jejich zhodnocení

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo vytvoření strukturované databáze nákladů a přínosů, doplnění databáze o chybějící a doporučené náklady a přínosy pro projekty v oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu. Dále je součástí stanovení doporučení použití jednotlivých skupin nákladů a přínosů dle povahy předkládaných projektů a sestavení doporučení pro tvorbu Analýz nákladů a přínosů projektů na základě pořízených a posuzovaných dat.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena