Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy

​Cílem evaluace je zhodnocení čistých dopadů projektů OP LZZ pro jejich účastníky a jejich udržitelnosti.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je zhodnocení čistých dopadů projektů OP LZZ pro jejich účastníky a jejich udržitelnosti studií OP LZZ  s použitím metodologie Cluster evaluation aplikované na již zpracované případové studie (výsledků) projektů OP LZZ (půjde cca o 100-150 studií). Součástí evaluace bude i posouzení tzv. creaming effektu u výběru projektů pro případové studie. V rámci evaluace proběhne zpracování nových případových studií zaměřených na reálné přínosy projektu a průzkum mezi účastníky projektu (konečnými beneficienty) a případné další doplňující šetření dle potřeby zadavatele.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena