Evaluace IPRM ROP Střední Morava.

Cílem evaluace je vyhodnotit realizaci IPRM ROP SM jako podklad pro jednání Monitorovacího výboru dne 6.11.2013.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je vyhodnotit realizaci integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM) Regionálního operačního programu Střední Morava jako podklad pro jednání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava konaného dne 6. 11. 2013. Bude se jednat o evaluaci IPRM: - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc - Městské parky - Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín. Evaluace je zaměřena na tyto oblasti: - analýza finančního pokroku IPRM, - vyhodnocení plnění cílů IPRM na základě plnění monitorovacích indikátorů a efektivity dílčích projektů - vyhodnocení průběhu administrace IPRM a zkušeností s implementací IPRM - návrhy na zlepšení implementace IPRM a doporučení pro budoucí programové období. Výstupy evaluace budou sloužit ke zlepšení implementace IPRM a dále budou vodítkem pro přípravu integrovaných přístupů v novém programovém období Evropské unie 2014 - 2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena