Evaluace komunikačních a propagačních aktivit

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem veřejné zakázky bylo 1)prověřit aktuální stav informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu o IOP a 2)vyhodnotit reálný dopad realizace KoP včetně prověření účinnosti informačních a propagačních nástrojů při plnění komunikačních cílů IOP. Předmětem hodnocení byly komunikační aktivity realizované v období 2008–2010 ŘO/ZS IOP. Výstup evaluace hodnotí aktuální stav naplňování cílů KoP a navrhuje opatření pro zefektivnění budoucích komunikačních aktivit a komunikační strategie pro IOP.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena