Evaluace národních a regionálních projektů APZ

Operační program Operační program Zaměstnanost
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Jedná se o kvantitativní vyhodnocení projektů APZ na základě dat z IS ESF. Bude se realizovat opakovaně, zaměří se na všechny projekty APZ.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena