Evaluace přínosů a efektů oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, se zaměřením na dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy ROP Moravskoslezsko 2007-2013

Operační program ROP Moravskoslezsko
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace je zmapování, analýza a vyhodnocení efektů (přínosů) oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, je specificky zaměřena na dílčí oblast podpory 1.3.2 Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy.
Evaluace se primárně zaměřila na vyhodnocení indikátorů a cílů, zmapování efektů a posun situace a vliv intervence ROP MS.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena