Evaluace prioritní osy 1

Operační program Operační program Technická pomoc
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Předmětem evaluace bude vyhodnocení plnění cílů PO 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství a to jak celkově, tak v rámci jednotlivých specifických cílů této prioritní osy. Proběhne také analýza naplňování cílů jednotlivými příjemci v rámci této PO. Ve spolupráci s NOK bude také vyhodnoceno plnění cílů v rámci SC2 zaměřeného na informovanost o ESIF. Bude vyhodnocen dosavadní průběh čerpání finančních prostředků v rámci této PO, včetně výhledu do konce realizace OP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena