Evaluace monitorovacího systému

Operační program Operační program Technická pomoc
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Evaluace má být zdrojem informací o vybraných aspektech MS2014+. Snahou je získat informace pro případné úpravy či zlepšení fungování systému. Celkovým cílem je identifikovat příležitosti pro zvýšení uživatelské přívětivosti MS2014+ a tím v důsledku snížení administrativní zátěže implementační struktury i žadatelů/příjemců. Evaluace bude na MS2014+ v maximální míře pohlížet z technického pohledu a mělo by při ní být využito dat získaných přímo z informačního systému samotného. Dalšími zdroji informací budou: zápisy z relevantních pracovních skupin; průběžné výstupy z Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury apod. Sekundárně by potřebné informace měly být získány sběrem dat od zaměstnanců odpovědných za rozvoj MS2014+ v rámci OP nebo zaměstnancům, kteří se přímo podílejí na testování a rozvoji SW.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena