Evaluace provádění PO 4 OP LZZ

​Vyhodnocení provádění PO 4 OP LZZ z procesního a strategického hlediska.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Vyhodnocení provádění PO 4 OP LZZ z procesního a strategického hlediska správnosti nastavení podmínek pro naplnění cílů PO a zároveň příslušné strategické a specifické cíle Strategie Smart Administration. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena