Evaluace provázanosti monitorovacích indikátorů s cíli programu IOP

Operační program Integrovaný OP
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je identifikovat riziková místa indikátorové soustavy a navrhnout její doplnění zdroji dat, která umožní vyhodnotit naplnění jednotlivých cílů všech  oblastí intervence. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena