Evaluace systému vzdělávání pracovníků implementační struktury IOP

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je prověřit stav systému vzdělávání a navrhnout zlepšení v oblasti plánování, realizace a vyhodnocování vzdělávacích potřeb. Evaluace prověří systém na ŘO IOP a ZS IOP. Dílčím cílem bude posouzení návaznosti vzdělávacího systému uplatňovaného v IOP na vzdělávací systém jednotlivých institucí, pod které ŘO IOP a ZS IOP spadá, a na vzdělávací aktivity NOK

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena