Evaluace Systému vzdělávání zaměstnanců IS NSRR

Operační program Národní strategický referenční rámec
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Vyhodnocení vzdělávacích akcí realizovaných v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců IS NSRR

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena