Ex-ante evaluace OP VVV

Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovaci
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2015
Programové období 2014–2020
Účelem ex-ante evaluace je zajistit vhodné nastavení operačního programu tak, aby se stal účinným nástrojem pro řešení definovaných potřeb a naplnění cílů svěřené oblasti (VaV/vzdělávání), která je obsahem hodnoceného programu.
Ex-ante hodnocení má za cíl jak zlepšit kvalitu koncepce připravovaného programu, tak posoudit jeho účinnost a předpokládaný dopad/předpokládané efekty.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena