Ex-post evaluace v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Ex-post evaluace jako celek je zaměřena na vyhodnocení výsledků a přínosů kohezní politiky v ČR v programovém období 2007-2013, resp. v letech 2007-2015 ve vybrané tematické oblasti. Hodnoceno bude využití a směřování finančních prostředků alokovaných v Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) a vynaložených prostřednictvím konkrétních aktivit, které jsou popsány v operačních programech (OP). Evaluace jako celek odpoví na otázku, zda se s využitím vyčerpaných prostředků podařilo zrealizovat vybrané intervence  a naplnit vybrané cíle, zda a jak přispěly k realizaci strategie NSRR a zda byly ve shodě s její logikou a smyslem.

Tato dílčí evaluace (zakázka) je zaměřena na vyhodnocení využití finančních prostředků, které směřovaly do aktivit spojených s podnikovým výzkumem, vývojem a inovacemi.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena