Ex-post evaluace v oblasti snižování energetických úspor

Uvedená evaluace se zaměřuje na ex-post vyhodnocení aktivit programového období 2007 – 2013, které směřovaly do oblasti energetických úspor. Na energetické úspory pro subjekty veřejné sféry byla směřována oblast podpory 3.2 z Operačního programu Životní prostředí, na podnikatelské subjekty se zaměřil program EKO-ENERGIE z Operačního programu Podnikání a inovace (oblast podpory 3.1).

Operační program Národní strategický referenční rámec; Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2018
Programové období 2007–2013
Výsledky pro podpořené subjekty ukázaly, že díky projektům podpořených v uvedených programech bylo dosaženo roční úspory ve výši 17,1 PJ/rok, z čehož 13,7 PJ spadá pod intervence OPPI a 3,4 PJ pod intervence OPŽP. V obou případech došlo dle poskytnutých dat k překročení plánovaných hodnot úspory, a to o 24 % ve srovnání s cíli OPPI a o 70 % v OPŽP. Evaluací byly odhaleny další aspekty intervencí, jako je jejich vliv na konkurenceschopnost či investiční aktivitu podpořených podniků. V případě veřejných subjektů – škol – lze pak hovořit mimo jiné o přínosu v oblasti zhodnocení majetku obcí a krajů a rovněž o mimořádně silném impulsu pro stavební trh (dodavatelé stavebních materiálů a prací). Významným přínosem intervencí je koncentrace plánovaných aktivit do krátkého časového období.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena