Ex post evaluation and forecast of benefits obtained by the EU-15 countries as a result of implementing Cohesion Policy in the V4 countries

Vyhodnocení dopadů implementace Kohezní politiky v zemích Visegrádské skupiny na ekonomiky států EU-15.

Operační program Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2016
Programové období 2007–2013
Studii realizovala v letech 2015 a 2016 společnost imapp podle zadání evaluační jednotky polského ministerstva pro rozvoj a ve spolupráci evaluátorů zemí Visegrádské skupiny.

Studie odhaduje přínosy implementace kohezní politiky v zemích V4 pro země EU15, které prostřednictvím evropského rozpočtu financují velkou část výdajů kohezní politiky. Cílem studie bylo prozkoumat ekonomické přínosy kohezní politiky pro země, které k její realizaci finančně přispívají a některé z těchto přínosů kvantifikovat.

Zároveň studie odhaduje dopad kohezní politiky v zemích V4 na HDP těchto zemí.

Hlavní výsledky:
  • kohezní politika výrazně přispěla k ekonomickému růstu zemí V4 v letech 2007-15. HDP zemí V4 bylo o cca 6 % vyšší, než by bylo bez kohezní politiky.
  • realizace kohezní politiky v zemích V4 měla výrazné přínosy pro země EU15. Konkrétně zemím EU15 přinesla cca 96 miliard eur, což odpovídá zhruba 80 % výše prostředků, které země EU15 na kohezní politiku přispěly prostřednictvím evropského rozpočtu.
  • většina těchto přínosů vznikla díky nárůstu poptávky zemí V4 po importech z EU15 následkem růstu HDP způsobeného kohezní politikou. Významné jsou ale i přímé přínosy prostřednictvím účasti firem usídlených nebo vlastněných v EU15 na projektech financovaných z evropských fondů.
  • výsledky kohezní politiky přinášejí i ekonomicky nekvantifikované výhody pro občany a firmy zemí EU15, např. ve formě zlepšení životního prostředí nebo infrastruktury

Studie navazuje na předchozí obdobné studie, na rozdíl od nich ale vychází z údajů o skutečných výdajích EU fondů a z výrazně kvalitnějších dat o příjemcích a dodavatelích zakázek zadávaných při realizaci projektů.

Součástí výzkumu byl i sběr mikrodat o veřejných zakázkách o dodavatelích veřejných zakázek zadávaných při realizaci projektů kohezní politiky. Děkujeme všem příjemcům a dalším partnerům, kteří s námi spolupracovali při sběru dat a odpověděli na dotazník.

Zpracován je také souhrn výsledků pro Českou republiku (country profile: Czech republic).

Výstupem projektu je také brožura ilustrující dopady a výsledky politiky soudržnosti, která je výsledkem společné práce států Višegrádské skupiny, Chorvatska, Rumunska a Slovinska pod vedením polského Ministerstva ekonomického rozvoje. První část brožury sumarizuje hlavní výsledky ze studie zaměřené na přínosy z implementace politiky soudržnosti v zemích Višegrádské skupiny pro starší členské státy EU15. Druhá část prezentuje příklady úspěšných projektů podpořených z politiky soudržnosti ve výše zmíněných sedmi státech.

Další informace evaluace@mmr.cz.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena