Hodnocení efektivity intervencí/Analýza pokroku ROP SV

Zhodnocení efektivity čerpaných prostředků prostřednictvím ROP SV a analýza pokroku ROP SV.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2012
Programové období 2007–2013
Zhodnocení efektivity čerpaných prostředků prostřednictvím ROP SV z hlediska jejich SE přínosů pro rozvoj regionu soudržnosti; vyhodnocení dosavadního plnění stanovených cílů ROP SV a příspěvku ROP SV k plnění cílů NSRR a cílů Lisabonské strategie; hodnocení vlastní efektivity intervencí; identifikace typů intervencí, které by bylo vhodné využít pro programovací období 2014+ v kontextu pozitivních dopadů pro naplnění cílů strategie Evropa 2020 a zvýšení konkurenceschopnosti regionu (v návaznosti na „Regionální index konkurenceschopnosti“).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena