Hodnocení optimálních hodnot monitorovacích indikátorů

Cílem evaluace bylo ověření stávajícího postupu výpočtu optimálních hodnot indikátorů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo ověření stávajícího postupu výpočtu optimálních hodnot indikátorů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena