Hodnocení potřeb personálních zdrojů ROP SV

Zhodnocení potřeb personálních zdrojů ŘO ROP SV v souvislosti s ukončováním programu.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem projektu je provedení zhodnocení potřeb personálních zdrojů Řídícího orgánu ROP Severovýchod v souvislosti s ukončováním programu. Projekt definuje klíčové činnosti, které je třeba zajistit pro ukončení programu a stanoví počty zaměstnanců, které je pro zajištění těchto činností potřeba.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena