Hodnocení projektů III. výzvy a přepočty bodového hodnocení projektů z I., II. a III. výzvy programu Eko-energie (OP PI)

Hodnocení projektů III. výzvy (prodloužené) a přepočty bodového hodnocení projektů z I., II. a III. výzvy programu Eko-energie (OP PI) dle metodiky výběrových kritérií.

Operační program Operační program Podnikání a inovace
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Součástí tohoto projektu bylo i vypracování dvou závěrečných zpráv vyhodnocující III. Výzvu programu Eko-energie a celý program podpory Eko-energie ve vztahu k velikosti dosažených úspor a celkových přínosů v rozšiřování OZE.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena