Hodnocení provedených evaluací

Operační program Operační program Technická pomoc
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Účelem evaluace je zvýšit kvalitu evaluací realizovaných ŘO OPTP, případně definovat oblasti kde je prostor pro zlepšení. Dále upozornit např. na oblasti, na které je třeba se zaměřit v rámci vzdělávání v tématu evaluací. A v neposlední řadě posoudit dostatečnost evaluační kapacity OP. Zároveň by evaluace měla zjistit, zda po aplikování doporučení vzešlých z metaevaluace realizované v období 2007 -2013, došlo ke kvalitativnímu posunu realizovaných evaluací, či zadávacích dokumentací k jednotlivým evaluacím.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena