Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV

Souhrnné hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace územní dimenze a integrované nástroje
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem tohoto projektu je provést souhrnné hodnocení IPRM ROP SV i z pohledu problematického čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod, které bylo zaznamenáno při pravidelném monitorování pokroku IPRM. Projekt zhodnotí věcný a finanční pokrok oblasti podpory 2.1 a jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům (cílovým hodnotám) a identifikuje problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena