Identifikace bariér čerpání finančních prostředků z IOP a OP LZZ

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem projektu je zmapování úzkých míst čerpání prostředků z výše uvedených programů, u nichž OSF vystupuje v roli zprostředkujícího subjektu, identifikovat bariéry čerpání a navrhnout opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena