Informovanost o fondech EU červen 2017

Operační program Operační program Technická pomoc; Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita; dopadová evaluace
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU v návaznosti na celonárodní kampaň s názvem „EU fondy pro lepší vzdělání a zaměstnání“. Dotazníkové šetření bylo provedeno na reprezentativním vzorku 1500 respondentů z celé ČR a dotazník obsahoval 23 otázek na kampaň a fondy EU obecně.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena