Informovanost o fondech EU únor 2016

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU v návaznosti na probíhající kampaň k fondům EU.

Operační program Operační program Technická pomoc; Národní orgán pro koordinaci
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace publicita; dopadová evaluace
Rok ukončení 2016
Programové období 2014–2020

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit povědomí široké veřejnosti o problematice fondů EU v návaznosti na celonárodní kampaň k zahájení nového programového období 2014-2020. Dotazníkové šetření bylo provedeno na reprezentativním vzorku 800 respondentů z celé ČR a dotazník obsahoval 30 otázek na kampaň a fondy EU obecně. Kampaň byla vyhodnocena jako velmi efektivní a vyhrála první místo v soutěži EFFIE (www.effie.cz) v kategorii „kampaně veřejné správy“.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena