Oceňování socioekonomických nákladů a přínosů projektů ROP SM

Cílem bylo zpracování metodiky pro ocenění vybraných nákladů a přínosů spojených s realizací projektů v rámci ROP SM za účelem objektivního srovnání projektových záměrů.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace finanční nástroje
Rok ukončení 2008
Programové období 2007–2013
Cílem bylo zpracování metodiky pro ocenění vybraných nákladů a přínosů spojených s realizací projektů v rámci ROP SM, jež umožnilo zajistit objektivní srovnání projektových záměrů z pohledu socioekonomické efektivnosti projektů a současně zamezilo případnému ovlivnění výsledků analýzy přínosů a nákladů (CBA) ze strany zpracovatelů a předkladatelů žádostí. Metodika byla zpracována pro oblasti podpory z prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a prioritní osy 3 Cestovní ruch.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena