Oponentura dokumentace ROP SM a popis kritických míst

Cílem bylo ověření stávající vnitřní a vnější struktury postupu CBA.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem bylo ověření stávající vnitřní a vnější struktury postupu CBA s vazbou na přínosy a studii proveditelnosti vč. kritérií pro hodnocení a popisu eliminačních kritérií.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena