Optimalizace implementace ROP Střední Morava

Cílem evaluace bylo zlepšení řízení OP ROP SM a zefektivnění procesu implementace programu.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo zlepšení řízení operačního programu v různých fázích administrace ROP Střední Morava a optimalizace, zefektivnění procesu implementace programu. Evaluační studie byla zaměřena na analýzu možností využití nástrojů integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje území v rámci dalšího procesu implementace ROP Střední Morava.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena