Optimalizace procesů realizovaných odborem strukturálních fondů v rámci administrace IOP a OP LZZ

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem je důkladná analýza stávajícího systému procesního řízení v oblasti administrace projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena