Pilotáž dotazníku do závěrečné monitorovací zprávy a vyhodnocení výsledků

Vyhodnocení pilotáže dotazníku do ZMZ s cílem mapování výsledků, přínosů a hlavních překážek realizace projektů OP LZZ.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem je vyvinout nový dotazník, který by měl být povinnou součástí závěrečných monitorovacích zpráv vyplňovaných příjemci dotace z OPZ, a provést jeho pilotáž. Pilotovaná verze dotazníku je určená pro realizátory projektů OP LZZ financovaných z globálních grantů při ukončení projektu. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena